úvod / Technologické podmínky vazeb

Upozornění:

Od 1.5. 2018 již firma Tigris služby zhotovení samostaných knižních vazeb neposkytuje. Kompletní produkci knih, včetně tisku a vazby můžete poptat v kartě poptávka.


Všeobecné technologicko–obchodní podmínky pro zhotovení knižních vazeb, TIGRIS, spol. s r. o. (Expresní knihárna)

Tiskárny, které si dodávají vlastní tištěnou produkci pro zhotovení šité vazby firmou TIGRIS, spol. s r. o., jsou povinny dodržet tyto závazné technologické a obchodní podmínky:

 1. Správné vyřazení stran do složek pro šité vazby musí odpovídat přesně dohodnutému rozpisu!
  Pro každou zakázku je ještě před samotným tiskem dohodnuto vyřazení stran do složek, které je pro tiskárnu závazné.
  Tento rozpis vyřazení definuje přesně počet složek v knize, počet stran na složku a umístění složek s nestandardním počtem stran v rámci bloku knihy. Rozpis vyřazení stran do složek nesmí být zákazníkem svévolně změněn bez souhlasu zodpovědných pracovníků firmy TIGRIS.
 2. Při ofsetovém tisku na matnou křídu a podobné materiály, zvláště u barevných tisků, kde hrozí pomalé schnutí archů a následné problémy v knihařském zpracování, nutno v tisk zalakovat!
 3. Dodržení směru vlákna papíru na bloku, předsádkách, potahu (směr vlákna vždy rovnoběžně se hřbetem knihy).
 4. Je nutné označit a dodržet nakládací hranu!
 5. Pro finální ořez bloku knihy na trojřezu je potřeba nechat kolem těchto třech stran prostor min 5 mm.
 6. Dodržení smluveného termínu dodání podkladů, dodržení požadovaného (dohodnutého) nadnákladu na vazbu.
 7. Zabezpečení dodávky před poškozením při přepravě – řádně zabalit, palety i jednotlivé části dodávky na nich popsat!
 8. Zakázku je možno dodat buď v plochých nefalcovaných arších, nebo vyfalcovaných (vysnášených) složkách. Nutno dohodnout předem!
 9. Obálky pro lepenou vazbu V2 a V4 musí být v místě v lepení bloku (včetně bočního lepení) bez barvy a laku! Jinak není garantována pevnost lepených ploch. (Je nutno vynechat tisk v šíři bloku, +3 mm na každou stranu pro boční lepení.)
 10. Tiskárna je povinna dodat poskládanou maketu požadovaného produktu. V případě že maketa nebude dodána, účtujeme její vyhotovení u nás.

Nerespektování těchto základních technologicko–obchodních podmínek může vést k vícenákladům, které budeme požadovat po zadavateli zakázky. Hodnota víceprací bude odhadnuta při zjištění konkrétního problému po dodání předmětu kooperace a bude zákazníkovi nahlášena.
V případě, že bude zakázka dodána naprosto bez možnosti dalšího zpracování v naší knihárně, budeme muset zakázku odmítnout.


TIGRIS, spol. s r. o., 2016

Technologické limity vazby knih V2, V4, V7 a V8

Ukázky druhů knižních vazeb:

V2, lepená vazba v měkkých deskách (brožovaná vazba). Šité knižní vazby: V4 (měkké desky) a V8 (tvrdé desky)

 

V2, lepená vazba, měkké desky V2V8, lepená vazba v tvrdých deskách, tzv. „falešná V8 V4, šitá lepená vazba, měkké desky V8, šitá vazba, tvrdé desky

V2, lepená vazba,měkké desky s potiskem a laminací

V2V8, lepená vazba v tvrdých deskách, tzv. „falešná V8“

V4, šitá lepená vazba,
měkké desky s potiskem a laminací
V8, šitá vazba, tvrdé desky,
s barevným potiskem a laminací nebo s plátěným potahem desek

 


Běžné rozsahy zpracovávaných formátů knih pro jednotlivé knižní vazby. Rozměry vztaženy na knižní blok.
 

V2 – rozsah zpracovávaných formátů knih:
šířka bloku knihy: od 115 – 305 mm
výška bloku knihy: od 142 – 311 mm
tloušťka bloku: 2 – 50 mm

V4 – rozsah zpracovávaných formátů knih:
šířka bloku knihy: od 115 – 305 mm
výška bloku knihy: od 142 – 311 mm
tloušťka bloku: 2 – 50 mm

V7, V8 – rozsah zpracovávaných formátů knih (blok):
šířka bloku knihy: od 115 – 300 mm
výška bloku knihy: od 142 – 311 mm
tloušťka bloku: 5 – 50 mm

(kulatý hřbet lze vyrábět od 10 mm tloušťky bloku)

Desky se odvozují od bloku knihy, s přesahem 2,5 – 3 mm přes blok.

Vyřazení stran pro archovou šičku konzultujte s námi před samotným tiskem!
Na základě výše nákladu, způsobu dodání (složky / tiskové archy), a materiálu bloku knihy dohodneme způsob šití (složkové / archové).
Také zvolíme vhodné umístění nestandardního modulu stránek v případě počtu stran, který toto vyžaduje. V obrázku níže je to oranžové pole.

Kolem čistého bloku nechat na trojřez min. 5 mm!

Jak vyřadit strany pro šitou knižní vazbu

Ukázka rozpisu vyřazení stran do signatur.
Tento rozpis Vám zašleme před tiskem!      


Detailnější parametry jednotlivých strojů pro technology spolupracujících tiskáren: 

KNIHÁRNA operace / stroj,  zpracovatelné formáty min: (š × v, mm) max: (š × v, mm) (mm)
Snášení listů, vertikální snášecí jednotka Duplo 148 × 210 (arch) 500 × 350 (arch)  
       
Šití knižního bloku, složková šička Ventura MC 160 80 × 120 (hřbet složky) 320 × 425 (hřbet složky) tl. složky 0,25 – 4
(Přefalc nebo následný falc - min 8 mm.  Rozměry pro složky. Složky musí být v bloku cca stejné tloušťky!!!)
Šití knižního bloku, archová šička Univers 200 × 170 (dvojlist) 640 × 420 (dvojlist) tl. bloku 5 – 80
  (Vlákno papíru dvojlistu vždy se hřbetem!!!)
       
Lepení knižního bloku, lepička Pantera 100 × 120 (hřbet) 320 × 380 (hřbet) tl. bloku 2 – 50
(Rozměry rozložené obálky: 200 × 120 640 × 390)  
Lepení knižního bloku, lepička Horizon BQ270V 135 × 105 320 × 320 tl. bloku 2 – 50
(Rozměry rozložené obálky: 240 × 135 660 × 320)  
       
Trojřez bloku, Granit 3676 115 × 140 (hřbet) před oř. 320 × 320 (hřbet) před oř. tl. bloku 2 – 80
(Menší formáty možno na řezačce, do nákladu 300 ks!) 75 × 100 blok po ořezu 305 × 311 blok po ořezu  
       
Výroba knižní desky pro V8, deskovačka Kolbus DA 260 205 × 140 670 × 390 hřbetník 7 – 90
  (Rozměry uvedeny pro rozložené desky.)  
       
Závěs bloku do desek V8, zavěšovačka Diamant MC 35 100 × 100 (hřbet) 300 × 380 (hřbet) tl. bloku 5 – 90
(Rozložené desky 156 × 105 660 × 390)  
       
Trojřez + zavěšení bloku do desek v online lince 115 × 140 (hřbet) 300 × 320 (hřbet)  
       
Digitální tisk min TA: max TA: (š × v, mm)  
CMYK digitální tiskový stroj A4 320 × 470 skladem
    330 × 700 (max arch) po dohodě
Potisk materiálů od 80 – 350gr dle typu papíru.Potisk papírových samolepek. Není možno potiskovat dřevité či recyklované materiály.
       
BW digitální tiskový stroj A4 320 × 460 skladem
Potisk materiálů od 80 – 250gr dle typu papíru. Není možno potiskovat dřevité a recyklované materiály.
Netisknutelný okraj obou tiskových technologíí cca 5–8 mm od okraje TA.

 Další možnosti:

Vazba V8 s polstrovanými deskami – desky s měkkou výplní (působí měkce, jako peřinka). Často se využívá na diáře a poznámkové bloky. V kombinaci s naší malonákladovou výrobou jsme schopni takovéto bloky Vám nabídnout třeba s personalizací na deskách (jméno, firma, logo atd.). Personalizace knih jde samozřejmě využít i u dalších knih z naší nabídky.   Vazba V8, tvrdé desky Vazba V8, tvrdé měkce polstrované desky
Klasické tvrdé desky Tvrdé desky s měkkým polstrováním
pod potahem desek

 

Příprava obálky pro knižní vazbu V4 a V2  
Vnitřní hřbet obálky nesmí být potištěn v místě umístění hřbetu (tloušťka hřbetu) + 3 mm z každé strany pro boční úchyt obálky lepidlem k bloku.

Potahy desek vazby V8 a jejich výroba  
Potahy desek jsou připraveny dle našeho rozměrového schématu. (Dodáme k zakázce.) 
V případě výroby potahu desek většího formátu, než zvládne Vaše technologie, zabezpečíme toto vlastními kapacitami. Podmínkou je dodávka tiskového PDF dle našeho rozkresu.
Potahy pro V7 konzultujte s námi předem!

Dodávka vlastního vytištěného potahu desek pro další zpracování u nás musí být technologicky odsouhlasena dle následujícího: 
– zákazník respektuje rozměrový rozkres potahu desek
– umístění potahu na správný rozměr tiskového archu vhodného pro laminaci (udáme rozměry)

Vlákno papíru potahu rovnoběžně se hřbetem!
Při předání zakázky na vazbu je nutné označit a dodržet nakládací hranu!

Jak připravit potah desek na V8Ukázka rozkresu pro přípravu potahu desek knih

Laminace  
Provádíme laminaci lesklou nebo matnou. U laminace digitálního tisku je dobré udělat zkoušku přilnavosti laminace k použitému toneru.


Kooperace vazby pro ofsetový tisk 

Nejlepe z dodaných, vyfalcovaných a posnášených složek. Dodání na pečlivě zabalené a popsané paletě!
Pokud jsou dodány ploché archy, tyto operace zajistíme. Vyřazení stran a veškeré technologické podmínky vždy až dle vzájemného odsouhlasení! Min. technologickým přídavek k formátu bloku knihy = 5 mm k čistému formátu dokola (pro následný trojřez).

Kooperace vazby pro digitální tisk 

Z dodaných, volných tiskových archů, dle odsouhlaseného vyřazení. 
Výhodou je dodávka s rozřezáním na dvojlisty s technologickým přídavkem 5 mm k čistému formátu dokola (pro následný trojřez).  
Podrobnější pokyny k přípravě technologie pro digitální tisk naleznete v sekci Vazby pro digitální tiskárny.


Klasická šicí linka pro šitou vazbu z vysnášených falcovaných složek:

Šicí linka pro šitou vazbu z plochých archů:

Linka na šitou vazbu knih Linka na šitou vazbu knih Linka na šitou vazbu knih
Digitální kamera pro kontrolu správně snesených listů za sebou snímá obsah jednotlivých listů a kontroluje je s prvním vzorovým kusem. Snášení složky z volných dvojlistů před šitím,
dle zvoleného programového modulu
počtu listů ve složce.
Šicí jednotka posnášených složek do bloku.